กปภ.สาขายโสธร ร่วมจัดตั้งโรงทานน้ำดื่มกิจกรรมทอดป่าสามัคคีทุนการศึกษาเด็กยากจนและด้อยโอกาส จังหวัดยโสธร

กปภ.สาขายโสธร ร่วมจัดตั้งโรงทานน้ำดื่มกิจกรรมทอดป่าสามัคคีทุนการศึกษาเด็กยากจนและด้อยโอกาส จังหวัดยโสธร

 กปภ.สาขายโสธร ร่วมจัดตั้งโรงทานน้ำดื่มกิจกรรมทอดป่าสามัคคีทุนการศึกษาเด็กยากจนและด้อยโอกาส จังหวัดยโสธร    นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร   มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ  และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดตั้งโรงทานน้ำดื่มกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีทุนการศึกษาเด็กยากจนและด้อยโอกาส  จังหวัดยโสธร  ทั้งนี้  กปภ.สาขายโสธร ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ด้วย  ณ  บริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร

 


ข่าวอื่นๆ