กปภ.สาขาเดชอุดมสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

กปภ.สาขาเดชอุดมสังกัด  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี  ด้วยหัวใจ

นางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม  พร้อมด้วยหัวหน้าและพนักงานในสังกัด  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  "เราทำความดี  ด้วยหัวใจ"  ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดม  และพื้นที่เขตเทศบาลเดชอุดม  เพื่อบำเพ็ญสารธารณประโยชน์  และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ดีขึ้นและร่วมบริจาคน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 


ข่าวอื่นๆ