กปภ.ข.8 ร่วมฟังธรรมเทศนา โครงการเสริมสร้างคุณธรรม สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2561

กปภ.ข.8 ร่วมฟังธรรมเทศนา โครงการเสริมสร้างคุณธรรม สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2561

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร  ผู้อำนวยการ กปภ.ข.8 ร่วมด้วย นายพงศกร ปุญญวัศพล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.8 นายคมสันต์  บุญเอี่ยม  ผู้จัดการ  กปภ.สาขาอุบลราชธานี  รวมถึงผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และพนักงาน ร่วมฟังธรรมเทศนา จากพระเทพวราจารย์  เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี  ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาค เขต 8 จังหวัดอุบลราชธานี  ทั้งนี้  เป็นโครงการที่เสริมสร้างคุณะรรมจริยธรรมแก่พนักงานผ่านการรับฟังธรรมเทศนา ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานและการดำเนินชีวิต รวมถึงเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต ส่งท้ายปี พ.ศ.2561 อีกด้วย

 

 


ข่าวอื่นๆ