กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานวันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2561

กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานวันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2561

            นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  มอบหมายให้พนักงานในสังกัด  ร่วมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.    เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงาน “วันกีฬาแห่งชาติ” ประจำปี 2561 เพื่อแฉลืมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561  ณ  สนามกีฬาจังหวัดยโสธร

 

 


ข่าวอื่นๆ