กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมโครงการตั้งจุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2561

กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมโครงการตั้งจุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2561

เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2561  นางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม  พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานในสังกัดร่วมกิจกรรมโครงการตั้งจุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์สำหรับพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่สัญจรบนท้องถนน  ณ  จุดพักรถพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเดชอุดม  อำเภอเดชอุดม  อุบลราชธานี

 


ข่าวอื่นๆ