กปภ.สาขาเดชอุดมค้นหาท่อแตกรั่วเวลากลางคืนเพื่อลดน้ำสูญเสียพื้นที่ พื้นที่ อำเภอเดชอุดม

กปภ.สาขาเดชอุดมค้นหาท่อแตกรั่วเวลากลางคืนเพื่อลดน้ำสูญเสียพื้นที่ พื้นที่ อำเภอเดชอุดม

นางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม  มอบหมายให้ หัวหน้างานบริการฯ  นายภานุวัฒน์  มารุตวงศ์และพนักงานลงพื้นที่  ถนนบุญจันทร์และถนนเดช-บุณฑริก  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  บริเวณพื้นที่  DMA 01  DMA  02  DMA  03  และDMA  04  เดินหาท่อแตก  ท่อรั่ว  ในเวลากลางคืนเพื่อลดน้ำสูญเสีย  ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ  กปภ. และเพิ่มแรงดันน้ำให้กับบ้านผู้ใช้น้ำไหลแรงขึ้น   เพื่อลดปัญหาน้ำไหลค่อยในช่วงเทศกาลปีใหม่

 


ข่าวอื่นๆ