กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  2562

กปภ.สาขาบุรีรัมย์สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2562 นายบรรจง เทพเกษตรกุลผจก.กปภ.สาขาบุรีรัมย์ มอบหมายให้ ผช.ผจก.น.ส.พรรวินท์ ราษี พร้อม หน.งานบริการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1,800 ขวด (150 โหล ขนาด 350 มล. ) สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดบุรีรัมย์ ตามหัวข้อการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และมอบให้แก่จุดตรวจอำเภอ/ตำบล เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและประชาชนทั่วไปที่เดินทางสัญจรไปมา เพื่อเป็นการผ่อนคลายความตรึงเครียดและความเมื่อยล้าจากขับรถ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกาลปีใหม่2562 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม2562) รวม 7 วัน ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์

 


ข่าวอื่นๆ