กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.อาสาดูแลเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.อาสาดูแลเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562

 กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.อาสาดูแลเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562  และโครงการเติมให้กัน ครั้งที่ 1/2562  ณ  หน่วยบริการกันทรารมย์  อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ  เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562 ให้แก่ประชาชน  โดยให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนโดยไม่คิดค่าแรง  และให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้น้ำถึงบ้านเรือนประชาชน  ทั้งนี้ ได้ออกสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้น้ำเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา  

 


ข่าวอื่นๆ