กปภ.สาขายโสธรออกให้บริการให้รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กปภ.สาขายโสธรออกให้บริการให้รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

นางสาววิภาวี   โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธรมอบหมายให้  นายปริชนินทร์ ชมาฤกษ์  รักษาการหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ , นางจีระนันท์  ขุขันธิน  หัวหน้างานอำนวยการ  พร้อมพนักงาน  ออกให้บริการให้รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงหน้าบ้านผู้ใช้น้ำ เวลา 17.00 - 19.00 น. ตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา โดยได้รับความสนใจจากผู้ใช้น้ำในพื้นที่จำนวนมาก  มีผู้มาลงทะเบียน จำนวน 60 ราย  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แอพลิเคชั่น PWA CRM  ณ  หน่วยบริการหนองคู  ตำบลหนองคู   อำเภอเมือง   จังหวัดยโสธร

 

 


ข่าวอื่นๆ