กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการ Big Cieanning Day ครั้งที่ 1 ปี 2562

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการ Big  Cieanning  Day ครั้งที่ 1 ปี 2562  

นายนิโรจน์  เที่ยงจิตต์  ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ร่วมด้วย หัวหน้างาน  และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ Big  Cieanning  Day ครั้งที่ 1/2562  บริเวณภายนอกอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ  เพื่อให้สถานที่มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างพนักงานอีกด้วย 

 


ข่าวอื่นๆ