กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณจังหวัดยโสธร ต้อนรับปี 2562

กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณจังหวัดยโสธร ต้อนรับปี 2562

นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธรพร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานจัดเก็บรายได้  เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ ต้อนรับปี 2562  เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานต่างๆ   ณ  บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร   โดยมี    นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร   เป็นประธาน

 

 


ข่าวอื่นๆ