ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบและแนะนำแนวทางการดำเนินการ กปภ.สาขาบุรีรัมย์

ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบและแนะนำแนวทางการดำเนินการ กปภ.สาขาบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2562 นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร  ผอ.กปภ.ข.8 และ นายวรพจน์  เฮงเส็ง  ผอ.กรจ.8 ได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบและแนะนำแนวทางการดำเนินการ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ โดยมี นายบรรจง  เทพเกษตรกุล  ผจก.กปภ.สาขาบุรีรัมย์ พร้อม หัวหน้างาน  และพนักงานในสังกัด ได้รายงานถึงการดำเนินงาน  พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ตรวจดูแหล่งน้ำผลิตน้ำประปาทั้ง 2 แหล่ง ณ  อ่างเก็บน้ำห้วยจระเขัมากและอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด และตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำแม่ข่าย และให้แนวทางการผลิตจ่ายน้ำ พร้อมรับทราบข้อปัญหาต่าง ๆ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ