ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบและแนะนำแนวทางการดำเนินการ กปภ.สาขาละหานทราย

ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบและแนะนำแนวทางการดำเนินการ กปภ.สาขาละหานทราย

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562  นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร  ผอ.กปภ.ข.8 และ นายวรพจน์  เฮงเส็ง  ผอ.กรจ.8 ได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบและแนะนำแนวทางการดำเนินการ กปภ.สาขาละหานทราย โดยมี  นายฉลวย  กาบบัวศรี ผจก.กปภ.สาขาละหานทราย  พร้อมด้วย หัวหน้างาน  และพนักงานในสังกัด ได้รายงานถึงการดำเนินงาน  พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำและพื้นที่จ่ายน้ำ หน่วยบริการบ้านกรวด หน่วยบริการโนนดินแดง หน่วยบริการปะคำ เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ได้มอบแนวทางและสนับสนุนการแก้ไข โดย กปภ.สาขาละหานทราย ได้รับดำเนินการต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ