กปภ.สาขายโสธรร่วมสนับสนุนการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ของแขวงทางหลวงยโสธร

กปภ.สาขายโสธรร่วมสนับสนุนการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ของแขวงทางหลวงยโสธร 

นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด  ร่วมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ของแขวงทางหลวงยโสธร เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่  2562  ระหว่างวันที่  27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562

 

 


ข่าวอื่นๆ