กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขานางรองลงพื้นที่ติดตั้งระบบสูบน้ำดิบเตรียมการรับมือภัยแล้ง 2562

กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขานางรองลงพื้นที่ติดตั้งระบบสูบน้ำดิบเตรียมการรับมือภัยแล้ง 2562

          นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร  ผู้อำนวยการ กปภ.ข.8 มอบหมายให้ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ลงพื้นที่ กปภ.สาขานางรองเพื่อติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ  จากอ่างเก็บน้ำทุ่งกระเต็นมายังสระพักน้ำดิบหน่วยบริการหนองกี่ เนื่องจากปรินาณน้ำดิบสำรองลดปริมาณลง  ดังนั้น  เพื่อเตรียมการรับมือภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในปี 2562 จึงดำเนินการเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดเหตุขาดแคลนน้ำดิบ

 


ข่าวอื่นๆ