กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2562

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2562

นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุรินทร์ มอบหมายให้ นางเตือนใจ พลตื้อ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน ร่วมสนับสนุนของของขวัญและสมุดโครกงารประหยัดน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ สำหรับใช้ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เพื่อส่งเสริมและให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานท้องถิ่นอีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ