กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์  ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยนายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ ได้มอบหมายให้นางเตือนใจ พลตื้อ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยกปภ.สาขาสุรินทร์ได้จัดนิทรรศการวิธีประหยัดน้ำพร้อมแสดงอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบประปา มีน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ขนมและของที่ระลึกแจกเด็กๆ และมีการตอบคำถามแจกรางวัลอีกด้วย

 

 


ข่าวอื่นๆ