กปภ.สาขาศรีสะเกษเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562

กปภ.สาขาศรีสะเกษเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกับหัวหน้างานแผนงาน กผว.ได้เข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล เพื่อมอบของที่ระลึก กปภ. เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562 และ หารือข้อราชการ  กรณีขอใช้ขอถอนที่ดินสาธารณประโยชน์  เพื่อใช้ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ  ตามแผนงานโครงการปรับปรุงขยายกปภ. สาขาศรีสะเกษ ที่อยู่ในเขตปฎิรูปที่ดิน ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดต้องเปิดประชุมลงความเห็นไม่นำที่ดินแปลงดังกล่าวมาปฏิรูป ผลการหารือจะมีการนัดหารือผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัดนัดประชุมเพื่อกำหนดวันประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินระดับจังหวัดต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ