กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธรพร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)ประจำปี 2562  ครั้งที่ 1  ณ  กปภ.สาขายโสธร จากนั้น นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  พร้อมด้วยนางจีระนันท์  ขุขันธิน หัวหน้างานอำนวยการ ,นายปริชนินทร์  ชมาฤกษ์  รักษาการหัวหน้างานจัดเก็บรายได้  และพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมกิจรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทยงานถนนคนเดินยโสธร(บ้านสิงห์ท่า) ประจำปีงบประมาณ  2562 ณ ถนนหน้าศาลหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร  เวลา 06.30-07.00 น. 

 

 

 


ข่าวอื่นๆ