กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ โดย มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมทั้งวัดสมรรถภาพทางร่างกายซึ่ง กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ทำให้พนักงาน กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ตระหนักและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น อันจะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ในด้านสุขภาพร่างกายต่อไป

 

 


ข่าวอื่นๆ