กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี

กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดยนายสุวิทย์ จันทรุกขา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษพร้อมด้วย พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสำนักงาน ภายใต้กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดบริเวณภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบภายนอกของอาคารสำนักงาน รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการทำกิจกรรม 5 ส. และแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวได้จัดให้มีการทำความสะอาด พื้นที่ส่วนรวมภายในสำนักงาน รวมถึงพร้อมใจกันทำความสะอาดภายนอกอาคาร ล้างพื้นถนน เก็บขยะ และกวาดพื้น ซึ่งพนักงานทุกคนได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรงกันในการจัดกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้อย่างดีเยี่ยม / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ