กปภ.สาขารัตนบุรีทำความสะอาดระบบผลิตน้ำตามแผนดำเนินงาน เดือนมกราคม 2562

กปภ.สาขารัตนบุรีทำความสะอาดระบบผลิตน้ำตามแผนดำเนินงาน เดือนมกราคม 2562

นายศุภกร รัตนคูหะ ผจก. กปภ.สาขารัตนบุรี มอบหมายให้ นายสุพจน์ เข็มเพชร หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานผลิต ดำเนินการล้างถังตกตะกอน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้น้ำประปา และรักษาคุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามกระบวนการควบคุมคุณภาพมาตรฐานโครงการการจัดการน้ำสะอาด Water safety Plan (WSP) 

 


ข่าวอื่นๆ