รปก.3 ลงพื้นที่ กปภ.สาขามุกดาหาร และ กปภ.สาขาเลิงนกทา มอบนโยบายการดำเนินงาน 2562

รปก.3 ลงพื้นที่ กปภ.สาขามุกดาหาร และ กปภ.สาขาเลิงนกทา มอบนโยบายการดำเนินงาน 2562

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2562 นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฎิบัติการ3)  และ ผอ.สำนักปฎิบัติการ 3  ลงพื้นที่ กปภ.ข8 พร้อมคณะผู้บริหาร กปภ.ข.8 ซึ่งมี นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตรผอ.กปภ.ข.8 ร่วมด้วย ผช.ผอ.กปภ.ข.8  และ คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมเพื่ออมอบนโยบายและรับฟังปัญหาอุปสรรคการปฎิบัติงาน ณ กปภ.สาขามุกดาหาร และ กปภ.สาขาเลิงนกทา โดยมี ผจก. และพนักงานในสาขา ได้รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ซึ่ง รองฯ 3 ได้รับทราบพร้อมทั้งมอบแนวทางปฎิบัติเพื่อเป็นแนวดำเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางสนับสนุนให้แก่ กปภ.สาขา ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานใน กปภ.สาขา

 

 


ข่าวอื่นๆ