กปภข.8 ร่วมกับ กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขายโสธร
กปภข.8 ร่วมกับ กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขายโสธร
วันที่ 21 - 25 มกราคม 2562 งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย ลงพื้นที่ ร่วมกับกปภ.สาขายโสธร ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย เพื่อให้น้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมายตามนโยบาย ผอ.กปภ.ข8  โดยปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำ ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ในระบบจ่ายน้ำ และตรวจสอบท่อแตกท่อรั่วเพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขายโสธร ทั้งนี้ การจัดการลดน้ำสูญเสียเป็นการบริหารจัดการน้ำประปาให้ใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างคุ้มค่า รวมไปถึงสามารถจำหน่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ