กปภ.สาขายโสธรมอบของที่ระลึกแก่ผู้ใช้น้ำรายใหญ่เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562

กปภ.สาขายโสธรมอบของที่ระลึกแก่ผู้ใช้น้ำรายใหญ่เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562

นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร พร้อมด้วยนายปริชนินทร์  ชมาฤกษ์  รักษาการหัวหน้างานจัดเก็บรายได้  และพนักงานในสังกัด   ออกพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่โรงพยาบาลยโสธร   เพื่อมอบของที่ระลึกเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยสอบถามปัญหาการใช้น้ำ  และความพึงพอใจในการใช้น้ำประปาของ  กปภ.สาขายโสธร  รวมถึงขอขอบคุณที่เข้าร่วมโครงการ“บริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า : DSM”  ของ การประปาส่วนภูมิภาค

 

 


ข่าวอื่นๆ