กปภ.สาขาลำปลายมาศเตรียมการเพิ่มปริมาณน้ำดิบป้องกันการขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้ง2562

กปภ.สาขาลำปลายมาศเตรียมการเพิ่มปริมาณน้ำดิบป้องกันการขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้ง2562

นายณัฐพงศ์ บุญโสดากร​  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ​ได้มอบหมายให้นายอิสระ สมคะเณย์  หัวหน้างานผลิตและพนักงานผลิต​ ทำกาลักน้ำของน้ำดิบที่ฝ่ายบ้านโคกกลาง ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบมายังจุดสูบแหล่งน้ำดิบที่บ้านไผ่เพื่อให้ปริมาณน้ำดิบเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาจะจ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำ

 


ข่าวอื่นๆ