ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบและแนะนำแนวทางการดำเนินการ กปภ.สาขาเดชอุดม

ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบและแนะนำแนวทางการดำเนินการ กปภ.สาขาเดชอุดม

  นายพงศกร  ปุญญวัศพล  ผู้ช่วยผอ.กปภ.ข.8 ได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบและแนะนำแนวทางการดำเนินการ กปภ.สาขาเดชอุดม โดยมี  นางอนันต์พร  รัตนคูหะ ผจก.กปภ.สาขาเดชอุดม  พร้อมด้วย หัวหน้างาน  และพนักงานในสังกัด ได้รายงานถึงการดำเนินงาน  พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำและพื้นที่จ่ายน้ำ หน่วยบริการอำเภอนาจะหลวย หน่วยบริการอำเภอน้ำยืน และหน่วยบริการอำเภอนาเยีย เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  ทั้งนี้ได้มอบแนวทางและสนับสนุนการแก้ไข โดย กปภ.สาขาเดชอุดม ได้รับทราบแนวทางและจะได้ดำเนินการต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ