กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรม....อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 2562

กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรม....อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 2562 

กปภ.สาขาเดชอุดม  นำโดยนางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผจก.กปภ.สาขาเดชอุดม  พร้อมด้วยหัวหน้าและพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรม  โครงการศูนย์ดำรงธรรม....อำเภอยิ้มเคลื่อนที่  "บำบัดทุกข์  บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน     ณ  โรงเรียนบ้านเสาเล้า  ต.นาส่วง  อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี  ทั้งนี้ กปภ.สาขาเดชอุดมได้นำเอกสารความรู้เกี่ยวกับน้ำประปา  พร้อมทั้งของที่ระลึกตราสัญญาลักษณ์  กปภ.  และน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญญาลักษณ์  กปภ.  เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

 


ข่าวอื่นๆ