กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ประจำปี 2562

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ประจำปี 2562

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ โดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล มอบหมายให้ ผช.ผจก. นางสาวพรรวินท์ ราษี , หนง.งานบริการ นายอลงกรณ์ แก้วอรสาน , หนง.จัดเก็บรายได้ นางสาวเพ็ญศรี ชนะวงศ์วิสุทธิ์ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้เข้าพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ และกลุ่มธุรกิจโรงแรมจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2562 ทั้งนี้ยังได้เชิญเข้ากลุ่มไลน์ ธุรกิจโรงแรมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการให้บริการประชาชนและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอีกด้วย

 

 


ข่าวอื่นๆ