กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ มกราคม พ.ศ. 2562

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562

 กปภ.สาขาอำนาจเจริญ นำโดยนายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผู้จัดการการประปาสาขาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้างาน/พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่ตามโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562 เพื่อบริการ ดูแล ซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน “ฟรีค่าแรง” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ณ หน่วยลืออำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 


ข่าวอื่นๆ