กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดโครงการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ

กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดโครงการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ

    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ นำโดย นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ และพนักงานในสังกัด จัดโครงการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง และช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีความต้องการขอใช้น้ำประปาแต่ยังขาดความพร้อมในการชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเต็มจำนวน ณ บ้านตางมาง ม.2 และบ้านโพธิ์ศรีธาตุ ม.9 ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์  


ข่าวอื่นๆ