กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ให้ความรู้ระบบผลิตน้ำประปาเบื้องต้น เทศบาลตำบลปราสาท

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ให้ความรู้ระบบผลิตน้ำประปาเบื้องต้น เทศบาลตำบลปราสาท

กปภ.สาขาบุรีรัย์ โดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผจก.กปภ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ ผช.ผจก...พรรวินท์ ราษี ,นายอลงกรณ์ แก้วอรสาน หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ และคำแนะนำเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปาเบื้องต้นแก่คณะนายกเทศมนตรี และรองนายกฯ เทศบาลตำบลปราสาท .บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ณ โรงกรองน้ำห้วยจรเข้มาก กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ทั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการให้ความรู้และการให้บริการประชาชน

 


ข่าวอื่นๆ