กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แอพลิเคชั่น PWA CRM สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร

กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แอพลิเคชั่น PWA CRM สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร

 นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ ,หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และพนักงานในสังกัด  ลงพื้นที่ออกประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น  PWA CRM  เพื่อให้ผู้ใช้น้ำรับทราบข้อมูลข่าวสารของกปภ. ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้น้ำ กับ กปภ.สาขายโสธร   ณ  สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร  และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

 

 


ข่าวอื่นๆ