ผอ.กปภ.ข.8 ลงพื้นที่เทศบาลตำบลหนองสูงเจรจาผู้นำท้องถิ่นหาแนวทางรับโอนระบบประปา

ผอ.กปภ.ข.8 ลงพื้นที่เทศบาลตำบลหนองสูงเจรจาผู้นำท้องถิ่นหาแนวทางรับโอนระบบประปา

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.62 นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร ผอ.กปภ.ข.8 พร้อมด้วย ผจก.กปภ.สาขามุกดาหาร และ ผอ.กองระบบจำหน่าย รวมถึง ผอ.กองแผนและวิชาการ ได้เข้าพบนายกเทศบาลตำบลหนองสูง จ.มุกดาหารเพื่อ หารือ แนวทางการรับโอนพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของเทศบาลตำบลหนองสูงเพื่อให้ กปภ.ดูแลและบริการประชาชนในพื้นที่แทน  อันจะสร้างความมั่นคงและคุณภาพและบริการที่ดีแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น โดยได้หารือแนวทาง วิธีและขั้นตอนการดำเนินการ โดยได้ตรวจสภาพพื้นที่บริการและระบบจำหน่ายน้ำเดิม พร้อมสำรวจแหล่งน้ำและแนวทางโครงการรองรับการรับโอน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ