รปก.3 ลงพื้นที่ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี จังหวัดยโสธร และ จังหวัดมุกดาหาร

รปก.3 ลงพื้นที่ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี จังหวัดยโสธร และ จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคมอบหมายให้ นายเอกชัย อัตถกาญน์นา  รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 3  พร้อมด้วย  นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8  นายพงศกร ปุญญวัศพล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 รวมถึง ผู้จัดการ การประปาสาขาในพื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ  นายประยุทธ  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ยโสธร และ จ.มุกดาหาร ในโอกาสเป็นประธานสักขีพยานมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ผู้แทนประชาชนรวมถึงเพื่อติดตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีข้าราชการ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ กปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมให้บริการน้ำดื่มฟรีแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ สร้างภาพลักษ์ที่ดีแก่ กปภ.ในด้านการให้บริการประชาชน และหน่วยงานในภาครัฐต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ