กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมจัดโครงการสุรินทร์สะดวกขอให้ไฟฟ้าขอใช้น้ำประปา

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมจัดโครงการสุรินทร์สะดวกขอให้ไฟฟ้าขอใช้น้ำประปา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU)โครงการ “ สุรินทร์สะดวก ขอให้ไฟฟ้า ขอใช้น้ำประปา” นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ และ นายศฤงคาร เจริญวัฒนากุล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความสะดวกของประชาชนที่ขอรับบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ณ จุดบริการจุดเดียว

 


ข่าวอื่นๆ