กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองกา

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมออกหน่วยบริการ และจัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองกา ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริการประชาชนในเชิงรุก โดยออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการบริการภาครัฐ และข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็ว แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ รับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น


ข่าวอื่นๆ