กปภ.สาขาศรีสะเกษ ออกเดินตรวจสอบท่อแตกท่อรั่ว ณ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำประปาแม่ข่าย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ นำโดย นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายพิชิต ถิ่นมุกดา หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ออกเดินตรวจสอบท่อแตกท่อรั่ว ณ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำประปาแม่ข่าย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (ระแวกถนนเทพา, ถนนวิจิตรนคร, สะพานขาว, บิ๊กซี จนถึงปากซอยแยกสามัคคี) ตามแผนการลดน้ำสูญเสีย ในโครงการ “การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยโครงการดังกล่าวการใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างคุ้มค่าและลดความเสี่ยง รวมไปถึงสามารถจำหน่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำได้อย่างต่อเนื่อง ดั่งค่านิยมองค์กร “มุ่ง – มั่น – เพื่อปวงชน”

 

 


ข่าวอื่นๆ