กปภ.สาขาศรีสะเกษ ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรี โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ นำโดยนายสุวิทย์ จันทรุกขา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้บริการติดตั้งจุดน้ำดื่มเคลื่อนที่ จำนวน 4 จุด เพื่อใช้ในการอบรมโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว ในระหว่างวันที่ 16 - 29 ธันวาคม2553 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน ณ วัดพานทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดพานทา ร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดศรีสะเกษ และชมรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ