กปภ.สาขาสุรินทร์ ทำบุญสำนักงาน กปภ. เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา กปภ. ๔๐ ปี พร้อมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) และร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day”

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาสุรินทร์ หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่สำนักงาน กปภ. และทำบุญสำนักงาน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา กปภ. ๔๐ ปี เพื่อขอพรและสร้างสิริมงคลให้กับพนักงานในสังกัด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน เป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ทั้งนี้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC ในปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้คัดเลือกตัวแทนสหภาพ กปภ. เพื่อเป็นตัวแทนของ กปภ.สาขาสุรินทร์ ได้แก่ นายมรรคพงษ์ สมทิพย์ นายช่างไฟฟ้า นอกจากนี้ กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” จัดสิ่งของ ทำความสะอาดภายในและบริเวณสำนักงาน ณ กปภ.สาขาสุรินทร์ อีกด้วย

 

 

 


ข่าวอื่นๆ