กปภ.สาขารัตนบุรี เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ “Water is life” และรับมอบโล่รางวัล “นักบริการมือทองสมองเพชร” เนื่องในวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๐ ปี

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี หัวหน้างาน มอบหมายให้ นายสายันต์ ทองมาก นายช่างเครื่องกล เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ “Water is life” ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาผลงาน ด้านการผลิตน้ำประปามาตรฐาน Water is Lifeและได้รับมอบโล่รางวัล “นักบริการมือทองสมองเพชร” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลในโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง เพื่อสุขของปวงชน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เป็นผู้มอบในครั้งนี้ พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นพัฒนาการบริการสู่ความยั่งยืน และความเป็นเลิศในยุค THAILAND .๐ เนื่องในวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๐ ปี ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

 


ข่าวอื่นๆ