รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ กปภ.สาขารัตนบุรี และกปภ.สาขาศีขรภูมิ มอบนโยบายการดำเนินงาน ๒๕๖๒
      วันนี้ (๑๘ มี.ค. ๖๒) นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฎิบัติการ ๓) การประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ กปภ.เขต ๘ พร้อมคณะผู้บริหาร กปภ.เขต ๘ ซึ่งมี นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ และคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมเพื่อมอบนโยบายและรับฟังปัญหาอุปสรรคการปฎิบัติงาน ณ กปภ.สาขาศรีสะเกษ กปภ.สาขารัตนบุรี และกปภ.สาขาศีขรภูมิ โดยมี ผจก. และพนักงานในสาขา ได้รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ซึ่ง รองฯ ๓ ได้รับทราบพร้อมทั้งมอบแนวทางปฎิบัติเพื่อเป็นแนวดำเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางสนับสนุนให้แก่ กปภ.สาขา ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานใน กปภ.สาขา
 
 
 

ข่าวอื่นๆ