รปก.๓ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ กปภ.สาขาบุรีรัมย์

      วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาบุรีรัมย์ เพื่อติดตามการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC พร้อมมอบนโยบาย ณ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ โดย มี นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวพรรวินท์ ราษี พร้อมหัวหน้างานและงานพนักงานงานในสังกัด ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ3) ได้ให้เกียรติในการเปิดการใช้ตู้รับชำระค่าน้ำทางด่วน DRIVE THRU ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับชำระค่าน้ำประปาอีกช่องทางหนึ่ง และได้สอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น


 

 


ข่าวอื่นๆ