รปก.๓ ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เฝ้าระวังสถานการณ์ช่วงภัยแล้ง

      วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาบุรีรัมย์ เพื่อมอบนโยบาย ณ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ โดย มี นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวพรรวินท์ ราษี พร้อมหัวหน้างานและงานพนักงานงานในสังกัด ให้การต้อนรับพร้อมรายงานการเตรียมแผนรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้ง ในโอกาสนี้ได้เข้าพบผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ เพื่อร่วมหารือในเรื่องการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ ทั้งนี้ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) และ นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ได้ให้ความสำคัญเรื่องการลดน้ำสูญเสีย การรณรงค์ประหยัดน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

 


ข่าวอื่นๆ