กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการ "การบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน” ร่วมกับ อปท.ในเขตพื้นที่ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ

      เมื่อวันที่ ๑๓ -๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ นำโดย นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ นายไพศาล แก้วคูณ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมเป็นวิทยากรการจัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการตามโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้การบริหารกิจการ และการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒" ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา อีกทั้งผู้บริหารกิจการประปาให้สามารถควบคุมการผลิตน้ำประปา และการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน การบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


ข่าวอื่นๆ