กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมกับอบต.ผือฮี จัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาในการใช้น้ำประปา พร้อมรับคำขอเป็นผู้ใช้น้ำประปาใหม่ในพื้นที่ ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

      วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย นำโดย นายพูนศักดิ์ กองกาญจน์ ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมกับนายวิชัย แสวงหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผือฮี จัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาการใช้น้ำประปา พร้อมรับคำขอเป็นผู้ใช้น้ำและติดตั้งประปาใหม่ ณ บ้านโนนกอย หมู่ ๒ ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงการให้บริการของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้เป็นการสื่อสารให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ.กับชุมชนและผู้ใช้น้ำในอนาคตอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ