กปภ.สาขาสังขะ Take care ดูแลผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ณ โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

         การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดย นายยรรยง วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด Take Care ดูแลผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ณ โรงพยาบาลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยให้คำแนะนำพร้อมช่วยดำเนินการล้างทำความสะอาด หอถังสูง ถังเก็บน้ำใส โดยโรงพยาบาลบัวเชดรับน้ำจากโรงกรองน้ำหน่วยบริการบัวเชด ลงเก็บกักไว้ที่ถังเก็บน้ำใส แล้วสูบขึ้นจากหอถังสูงจ่ายภายในบริเวณโรงพยาบาลทั้งหมด รวมหอผู้ป่วยใน บ้านพักหมอ-พยาบาล สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริหารของโรงพยาบาลบัวเชด อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรักษาคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. ซึ่งตอบสนองโครงการ WSP และโครงการ Water is Life ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


 


ข่าวอื่นๆ