กปภ.สาขาเดชอุดม ออกหน่วย “โครงการเติมใจให้กัน” ณ ตลาดสดเทศบาล ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม

     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม นำโดย นางอนันต์พร รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒” ณ แม่ข่ายเดชอุดม บริเวณตลาดสดเทศบาล ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในครั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประปา, ตรวจสอบระดับความพึงพอใจในการบริการด้านคุณภาพน้ำและแรงดันน้ำประปา พร้อมรับฟังปัญหาน้ำประปาจากผู้ใช้น้ำ อีกทั้งยังแจกของชำร่วยและน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับผู้ใช้น้ำ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับจากผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี และอยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไป

 

 

 

ข่าวอื่นๆ