กปภ.สาขาศีขรภูมิ บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๒

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ นำโดย นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์บรรจุขวด กปภ.จำนวน ๒๐๐ ขวด แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในโครงการ อบต.สัญจร ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และให้ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ทั้งนี้ กปภ.สาขาศีขรภูมิประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา และแผ่นพับให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ