กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประดิษฐาน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี ต.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ขึ้นประดิษฐานยังแท่นประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี ตำบลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสักการะบูชา ขอพรให้เป็นสิริมงคลชีวิตในการทำงาน และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวรัตนบุรีอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ